Velg stil på rekkverk og håndrekke

C90 Kontinuerlig
Classic 90 - Kontinuerlig
Klassisk hvitmalt rekkverk med kontinuerlig håndrekke

C90 Mellom
Classic 90 - Mellom
Klassisk hvitmalt rekkverk med håndrekke montert mellom meglerne


C45 Kontinuerlig
Classic 45 - Kontinuerlig
Klassisk hvitmalt rekkverk med kontinuerlig håndrekke

C45 Mellom
Classic 45 - Mellom
Klassisk hvitmalt rekkverk med håndrekke montert mellom meglerne